GINOP-1.2.8-20-2020-03506

Projekt megnevezése

  • a projekt címe:  A CSF-ELECTRIC Kft. termelékenységének növelése és technológiai megújítása
  • a kedvezményezett neve: CSF-ELECTRIC Korlátolt Felelősségű Társaság
  • elszámolható összköltség: 23 383 795 Ft
  • támogatás mértéke (%): 69,99 %
  • vissza nem térítendő támogatás összege: 16 368 656 Ft.
  • a projekt tényleges befejezési dátuma: 2021.05.31.

Projekt tartalmának bemutatása:

Cégünk a pályázaton nyert összeget a következő eszközök megvásárlására fordította:
1 db ollós emelő, és 1 db targonca.
Cégünk tevékenysége során az ollós emelőt és a targoncát szinte a munkavégzés teljes időtartamában hasznosítja. A beszerzett eszközök műszaki tartalmában és funkcionalitásában teljes mértékben megfelelőek és a termelésünket kiszolgálják.

A pályázatból cégünk további 2 db műszaki munkaállomást szerzett be a gépész és villamosmérnök kollégák számára. A műszaki munkaállomás a tervezésben közreműködő munkatársak számára nagyon jó választás volt, gyorsan és pontosan tudnak vele dolgozni. Továbbá solid edge szoftvert is beszereztük, amivel a gépegységeket tökéletesen meg tudják tervezni.

További 4 db laptopot az irodában dolgozó munkatársaknak. A könyveléshez, irodai adminisztrációhoz, anyagbeszerző kollégának, valamint az értékesítő kollégának is megfelelő modern laptopot tudunk biztosítani a hatékony munkavégzésükhöz.

Továbbá egy kis összeget ingatlan bérleti díj formájában számoltunk el, mivel a megvalósítási helyszínünk bérelt telephely.

A projekt eredményeképpen munkavállalóinknak megfelelő minőségű, korszerű, biztonságos és precíz munkavégzést biztosító eszközöket tudunk beszerezni. Az elvállalt munkákat a konkurenciánkhoz képest magasabb minőségben tudjuk elvégezni, ezáltal vevőink elégedettsége nő.

Jelen pályázat keretében olyan beruházások valósultak meg, amelyek a meglévő technológiánkat hozzáadott-érték növekedést eredményező módon fejlesztik, ugyanis növelik a kapacitást, csökkentik a bekerülési költségeket és növelik a munkavégzés hatékonyságát. A projekt megvalósítása során beszerzésre kerülő eszközök és a kapcsolódó információs technológiai fejlesztések a cég jelenlegi tevékenységének folyamata szempontjából nélkülözhetetlenek, ugyanis csak így lehet lépést tartani a bel- és külföldi jelentős konkurenciával. A fejlesztés kiemelt stratégiai célja a magas minőséget kívánó exportpiacokon való további térnyerés.

A projekt megvalósításának időszaka: 2020.12.14.-2021.05.31.

A projekt címe: A modern piaci követelményeknek is megfelelő KFM06 automata paplantöltő célgép prototípusának kifejlesztése

 Támogatás összege: 49 455 146 Ft

 Támogatás mértéke: 61.81 %

 A projekt befejezési dátuma: 2018.03.31.

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-00048

A Projekt eredménye

A projekt eredménye

A projekt eredménye  egy olyan célgép prototípusa, amely versenyképességi szempontból a lehető legjobban kielégíti a modern, globalizált piac igényeit. A paplantöltés technológiai folyamata során jelentkező technikai kihívások röviden a következők szerint foglalhatók össze:

– A töltőanyagként használható pihe vagy toll zökkenőmentes szállítása a berendezés egyes egységein keresztül a tárolótól a paplanig;
– A töltőanyagtömeg gyors és pontos mérésének megvalósítása;
– A célgép ciklusidejének minimalizálása;
– A berendezés aktuátorai által gerjesztett mechanikus és elektromos zaj alacsony szinten tartása;
– A célgép megbízható, hibamentes és folyamatos működésének biztosítása;
– A berendezés mai modern Industry 4.0 szempontoknak való megfeleltetése.

Projekt címe: Munkahelyi képzések megvalósítása a CSF-Electric Kft.-nél

Projektazonosító: GINOP-6.1.6-17-2018-01009

Kedvezményezett: CSF-ELECTRIC Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatási összeg: 3 681 200 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Leírás

A CSF-Electric Kft. alkalmazottainak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása érdekében, a felnőttkori tanulás támogatása céljából projektet valósítunk meg képzések lebonyolításával és a projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek megvalósításával, továbbá a képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító alkalmazásával.

A rendelkezésre álló humán-erőforrás képzettségi szintje és felkészültsége alapján, a vállalati profilunkhoz illeszkedően, a munkatársak megismert jelenlegi illetve a jövőben elvárt kompetenciáik tekintetében 6 db képzést valósítunk meg, 4 fő munkatárs bevonásával. Általános és speciális szaktudásuk fejlesztése szükséges kommunikációs ismeretek és informatikai ismeretek területein.

Megvalósított képzéseink a következők:

1. Infokommunikációs képességek fejlesztése: Infokommunikációs képességek fejlesztése során a képzésben résztvevők képesek lesznek használni vállalati infokommunikációs eszközeiket, szoftvereiket és azok grafikus felületeit.

A képzés óraszáma 70 óra, a képzésbe bevont alkalmazottak száma 4 fő.

2. Vezetői kompetenciafejlesztés: A képzés célja, hogy a vezetők megértsék a viselkedésük, cselekedeteik hosszú távú következményeit, eredményeit; képessé váljanak széles körű rálátással válaszokat találni a kihívásokra.

A képzés óraszáma 20 óra, a képzésbe bevont alkalmazottak száma 2 fő.

3. Informatikai adatvédelem: Egy cég vagy magánszemély IKT rendszerben tárolt, kezelt adatainak védelmét, biztosítását és szakszerű kezelését tanulja a képzésben résztvevő a GDPR rendszerhez igazodva.

A képzés óraszáma 20 óra, a képzésbe bevont alkalmazottak száma 1 fő.

A képzés IPAR 4.0 tudást megalapozó képzési célterület.

4. Google Adwords optimalizálás: Megismeri az online marketing eszközt, hirdetési eredményt javít. A weben történő megjelenítés formáit, működését megismeri, így képes lesz a minőségi online kampányok elkészítésére.

A képzés óraszáma 20 óra, a képzésbe bevont alkalmazottak száma 4 fő.

5. Konfliktuskezelés és problémamegoldás: A képzés célja a résztvevők magánéletben/munkában való eredményességének növelése, másokkal való együttműködés képességének fejlesztése.

A képzés óraszáma 20 óra, a képzésbe bevont alkalmazottak száma 4 fő.

6. Motiválás és időgazdálkodás: A képzés célja a megfelelő motivációs technológiák elsajátítása, a megfelelő időgazdálkodásban rejlő lehetőségek kihasználása, a hatékonyság növelése, a munka delegálásának megfelelő alkalmazása.

A képzés óraszáma 24 óra, a képzésbe bevont alkalmazottak száma 1 fő.

A projektben megvalósuló képzések a Fktv. 2. § 5. pontjában szereplő egyéb képzésnek minősülnek, vásárolt szolgáltatásként vesszük igénybe. A képzéseket telephelyünkön valósítjuk meg, mely alkalmas a képzések lebonyolítására.

A Projekt eredménye

hamarosan….

This image has an empty alt attribute; its file name is 6565-2.jpg

A projekt címe: 1 fő műszaki szakképzéssel rendelkező OKJ-s végzettségű személy foglalkoztatása valósul meg.

 Támogatás összege: 3 780 000 Ft

 Támogatás mértéke: 100 %

 A projekt befejezési dátuma: 2020.08.01

A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2019-04066

A Projekt eredménye

A projekt eredménye

A GINOP-5.2.4-16-2019-04066 azonosító számú pályázat keretein belül 1 fő műszaki szakképzéssel rendelkező OKJ-s végzettségű személy foglalkoztatása valósul meg.
A vállalati gyakornoki kapcsolattartó, Fruzsa Balázs tapasztalattal rendelkező informatikai mérnök végzettségű szakember, évek óta részt vesz a cég működésében műszaki és irányítási területen is. Tapasztalattal rendelkezik műszaki és elektronikai területeken is. Vállalati gyakornoki kapcsolattartóként közvetlen viszonyban áll a gyakornokokkal, a műszaki feladatokat együttesen látják el.
A pályázat keretében beszerzésre kerültek új, modern, hatékony, gyors munkavégzést elősegítő eszközök, gépek, melyek alapjaiban határozzák meg a gyakornok megfelelő minőségű munkakörülményeit, javítják annak színvonalát.
A gyakornok a megszerzett tudását kamatoztathatja, gyakorlati tapasztalatot szerezve a cégünknél eltöltött idő alatt.
A projekt eredményeként elmondhatjuk, hogy olyan szakembert képzünk ki, aki megállja helyét az adott területen, ezáltal megbízható, teljes körű ismerettel rendelkező munkatársat nyerve cégünknek.